Zoznam dôležitých zmien pre podnikateľov v roku 2018

Nový rok vždy prinesie zmeny zákonov, ktoré sa vo väčšej či menšej miere dotknú každého podnikateľa. Stále platí, že neznalosť zákona neospravedlňuje, a tak je dobré byť na legislatívne novinky dobre pripravený. Spísali sme pre vás dôležité zmeny, ktoré začali plynúť tento rok a ktoré môžu ovplyvniť aj vaše podnikanie.

Najdôležitejšie zmeny sa tento rok dotknú väčšiny živnostníkov a malých firiem. Zvýšili sa odvody do zdravotnej poisťovne a predĺžil sa čas archivácie účtovných dokumentov. Na druhej strane štát urobil aj viaceré úľavy. Tento rok chce napríklad vo veľkej miere podporiť vývoj a výskum. Aké ďalšie novinky budú mať dopad na podnikanie na Slovensku tento rok?

Radíme podnikateľom
Je dôležité vyznať sa na poli zákonov o podnikaní.

Zvýši sa minimálna mzda

Od 1.1.2018 sa zvýši minimálna mzda na 480 €. Oproti minulému roku je to nárast o 10,34 %. Dôležitý je aj nový údaj sumy hodinovej minimálnej mzdy, ktorá po novom vychádza 2,759 €. Zamestnávateľ si však už neuplatní odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie, čo sa prejaví v náraste celkovej ceny práce o 87,85 €. Zákonná minimálna mzda platí aj pre dohodárov.

Ruší sa možnosť zaradenia výdavku do 500 € do nákladov

V minulom roku platila možnosť oslobodiť od dane jednorazové, príležitostné príjmy fyzických osôb do výšky 500 € za rok, pričom firma či živnostník si vie dať takýto jednorazový výdavok do nákladov bez toho, aby musel niekoho na pár hodín zamestnávať. Od nového roku sa táto možnosť ruší. Ustanovanie sa vďaka tejto novele zákona dostane do súladu s výkladom, na ktorom roky trvala Finančná správa.

Za nevedenie účtovníctva bude hroziť zrušenie živnosti

V minulom roku bolo pri opakovanom porušení zákona o účtovníctve možné uložiť podnikateľovi len finančnú pokutu. Od nového roku pribudne aj ďalší druh sankcie, a to možnosť zrušenia živnosti. Pôjde najmä o opakované porušovanie zákona vo forme nevedenia si účtovníctva, nezostavenia účtovnej uzávierky, účtovanie mimo účtovných kníh a podobne.

Kontrola účtovných záznamov
Dávajte si tento rok pozor na dôkladnú evidenciu účtovníctva, nakoľko vás okrem vysokej pokuty môže prekvapiť aj zrušenie živnosti.

Menia sa odvody živnostníkov

Od roku 2018 musia samostatne zárobkovo činné osoby platiť sociálne a zdravotné odvody spolu vo výške najmenej 215 €. Minulý rok to bolo 208,16 €. Preddavok za zdravotné poistenie je momentálne vo výške 63,84 €. Na sociálnych odvodoch odvediete mesačne najmenej 151,16 €. Sociálne poistenie musia živnostníci platiť od 1. júla po roku, za ktorý ich príjem z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti presiahne hranicu 5 472 €.

Mení sa čas archivácie účtovných dokumentov

Podľa nových pravidiel si musíte uchovávať účtovné dokumenty nie 5, ale 10 rokov. Môžu sa tým navýšiť administratívne náklady napríklad na archiváciu a úschovu dokumentov, ak sú využívané externé priestory. Dlhšia lehota sa bude vzťahovať aj na uzavreté účtovné roky a tie doklady, ktorým do konca roka 2017 neuplynula 5-ročná časová lehota.

Doklad z virtuálnej registračnej pokladnice bude obsahovať aj QR kód

Čitateľný QR kód je od začiatku tohto roka povinnou súčasťou pokladničných dokladov z dôvodu možnosti overenia ich platnosti online. Na dokladoch musia byť tovary a služby označené slovne, už nebude stačiť len číselný znak či alfanumerický kód.

Kontrola údajov spoločnosti
Nezabudnite si pravidelne kontrolovať, či vaše dokumenty majú všetky potrebné náležitosti.

Nového zamestnanca musíte do Sociálnej poisťovne prihlásiť do 7 dní

Rok 2018 si dáva pozor na pojem nelegálne zamestnávanie a snaží sa o jeho úpravu. Doteraz ste sa dopúšťali nelegálneho zamestnávania, pokiaľ ste nového zamestnanca prihlásili do Sociálnej poisťovne hoci len o pár hodín neskôr, ako nastúpil do zamestnania. Po novom je za nelegálne zamestnávanie považované nesplnenie si prihlasovacej povinnosti až po uplynutí 7 dní od začatia výkonu nového člena.

Ak však príde v tejto lehote ku začatiu výkonu kontroly a v čase jej začatia ešte nie je splnená prihlasovacia povinnosť v základnej lehote, ide aj naďalej o nelegálne zamestnávanie. Dobrou správou je informácia o tom, že dôjde k vyraďovaniu zo zoznamu nelegálnych zamestnávateľov, pokiaľ sa zistí, že splnili novú predpísanú lehotu.

Vývoj a výskum má zelenú

Od tohto roku odpočet nákladov na výskum a vývoj vzrástol z 25 % až na celých 100 %. Patria sem už aj náklady na licencie za počítačový program využívaný na realizáciu projektu. Štát chce takto podporiť rozvoj a výskum na Slovensku. Odpočet takýchto nákladov vo výške 100 % vznikne podnikateľovi vtedy, ak bude v bežnom zdaňovacom období vyšší ako odpočet, ktorý mu vznikol v druhom bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období.

  • Komentáre
  • Podobné články
0
Financie Novinky Rady a tipy

Ako ochrániť malú firmu pred následkami krízy spôsobenej koronavírusom

0
Rady a tipy Trendy

Ako posilniť svoj imidž na trhu?

0
Rady a tipy

Podnikavosť a sebadôvera sa majú pestovať odmalička

Navigácia

Magazíny