Veronika Osvaldová: Zlyhania sa netreba báť

Veronika Osvaldová je úspešná mladá podnikateľka, ktorej morálka a zodpovednosť voči prírode a ostatným ľuďom nikdy neboli cudzie. Postupne si uvedomila, že chce ešte viac zlepšiť to, kým je a založila platformu SmartHead. Všetko dôležité o tejto aplikácii, Veronikiných úspechoch v zahraničí, jej plánoch a radostiach sa dočítate v našom článku.

Hovorí sa, že úspešní ľudia vstávajú skôr než ostatní. Ste tiež ranné vtáča?

Nie je nič lepšie, ako mať správne nastavený denný režim a prispôsobiť si ho podľa typu, akým ste. Ja som určite skôr to ranné vtáča. Potrebujem byť výkonná cez deň a bez zdravého režimu a kvalitného spánku to ide len veľmi ťažko.

Ako vyzerá váš bežný deň?

Môj bežný deň sa začína rannými zvykmi, ako je ustlaná posteľ, vypitie poháru čistej vody a šálky kávy, ashtanga joga a prejdenie si kalendára, kde mám naplánované úlohy, ktoré ma čakajú. Následne si dám raňajky a môžem sa naplno pustiť do práce. Každý deň je však iný, niekedy je viac práce za počítačom či s tímom, inokedy som viac v teréne u klientov alebo partnerov. Večer zvyčajne končím deň buď športom, dobrou knihou alebo samoštúdiom. Ešte pred spaním zhodnotím celý deň, jeho plusy aj mínusy a takto spokojne ukončím deň a pripravím sa na ďalší.

Vieme, že rozvoj SmartHead ste realizovali v začiatkoch popri iných vašich aktivitách. Stal sa vývoj a propagácia tejto značky už Vašou „full-time“ prácou?

Samozrejme, inak by ani nebolo možné SmartHead realizovať. Ak chcete niečo posúvať dopredu, potrebujete hlavnú ingredienciu, a to je „focus”. Minulosť mi ukázala, že ak chcem robiť niečo naplno a dosahovať výsledky, tak tomu musím venovať svoj každodenný čas a úsilie. Výsledky práce sú vo veľkej väčšine úmerné tomu, čo do svojej práce vložíte. Niekedy to vyžaduje aj viac ako len čas, vyžaduje si to vás samých, vaše odhodlanie, srdce.

Pracovná cesta v Silicon Valley
Veronika s ďalším co-founderom SmartHead, Jánom Dudášom, s ktorým spoločne absolvovali pracovnú cestu v San Franciscu a v Silicon Valley.

Ako by ste charakterizovali osobu, ktorá je „SmartHead“?

SmartHead je identita uvedomelej osoby, ktorá verí v morálne a etické hodnoty. Využíva svoj potenciál nielen pre svoj osobný prospech alebo firemný, ale aj pre rozvoj našej spoločnosti, prírody a planéty. Berie ohľad na život okolo seba a svojím osobný prístupom a konaním sa snaží prispieť k rozvoju tým správnym smerom. Či ide o ľudí, ktorí vedú veľkú korporáciu, malú firmu alebo ide o jednotlivca, my všetci sme zodpovední za našu spoločnosť a planétu, pretože každé rozhodnutie zanecháva za nami našu osobnú stopu.

Vaša platforma sa dostala aj do výberu firiem a podnikov, ktoré to robia inak. Čím sa odlišujete a čo nové prinášate vďaka Smarthead?

Potešilo nás v rámci tímu, že SmartHead bol ocenený medzi firmy „Robíme to INAK”. Vážim si toto ocenenie. Čím sa odlišujeme? Myslím, že už len samotným core biznisom, ktorým je firemná spoločenská zodpovednosť. Pomáhame z jedného miesta manažovať a promovať výsledky v oblasti firemnej zodpovednosti jednoduchým, atraktívnym a transparentným spôsobom do vnútra firmy svojim zamestnancom, ale aj navonok k ostatným stakeholderom. Ide o šírenie inšpirácie, skúsenosti a výsledkov.

SmartHead chce zapojiť aj jednotlivcov do procesu spoločenskej zodpovednosti, aby mohli oceniť firmu a boli viac informovaní o aktivitách firiem, ktoré vedú k udržateľnosti. Môžete si zvoliť podľa preferencií zodpovedného zamestnávateľa alebo na základe informácií voliť za lepší zajtrajšok, prostredníctvom každého eura, ktoré investujete do nákupu produktov a služieb od zodpovednej firmy. Jednotlivcom dávame možnosť svojou voľbou ovplyvňovať, akým smerom sa bude naša spoločnosť uberať.

Máte za sebou množstvo úspechov a ocenení, spomenúť musíme minimálne súťaž Chivas The Venture, vďaka ktorej ste ako víťazi slovenského kola zavítali až do anglického Oxfordu. Aké ďalšie úspechy máte z uplynulých rokov?

Súťaž Chivas The Venture bola určite silným míľnikom pre SmartHead v prvom polroku 2017. Okrem akcelerátoru v anglickom Oxforde, spomeniem niektoré ďalšie podujatia a míľniky. Mali sme možnosť bojovať o postup v celosvetovom finále v Los Angeles. Následne sme chceli naplno využiť našu cestu do USA, tak sme sa rozhodli ostať dva ďalšie mesiace v Silicon Valley, kde sme nazbierali cenné skúsenosti a kontakty, s ktorými spolupracujeme naďalej.

Za spomenutie možno stojí aj článok o SmartHead v anglickom Forbes. Tiež sme v septembri 2017 prezentovali SmartHead v PriceWaterHouse Coopers v Londýne. Prezentovali sme SmartHead aj na summite TechBBQ 2017 v Dánsku, ktoré je najväčšie tech a innovation podujatie v Dánsku. A na záver roka 2017 sme boli súčasťou konferencie na tému “Storytelling in sustainability and leadership” na Antwerp Business School v Belgicku. Na SmartHead pribudli nové firmy, ktoré sa rozhodli transparentne komunikovať svoje zodpovedné aktivity cez našu platformu ako napríklad Pernod Ricard Slovakia, O2 Slovakia, Slovnaft, Dell, Kaufland.

SmartHead víťazi Chivas Venture
Ako víťazi prvého ročníka súťaže Chivas Venture 2016 sa v mene celého tímu SmartHead prihovorila Veronika k finalistom druhého ročníka počas finále Chivas Venture 2017.

Kde všade ste teda stihli rozbehnúť spolupráce okrem Slovenska a Dánska?

Momentálne sme naše aktivity zamerali aj na Českú republiku. Avšak pracujeme na viacerých strategických krokoch smerom do zahraničia, ale nerada by som predbiehala. V Česku sme začali spolupracovať so Citibank Česká republika, ktorej aktivity vo firemnej zodpovednosti sú cielené najmä na vzdelávanie mladých ľudí vo finančnej gramotnosti.

Dlhodobou podporou finančného vzdelávania sa snažia viesť českú verejnosť k finančnej zodpovednosti, zlepšovať jej finančnú gramotnosť a postavenie jednotlivcov na trhu práce. Verím, že podobných firiem na českom trhu, ktoré majú čo ukázať v rámci firemnej zodpovednosti bude na SmartHead len pribúdať.

Je podľa Vás dôležité, aby si človek popri zamestnaní nachádzal čas aj na cestovanie?

Určite áno. Mne cestovanie pomáha pozerať sa na veci z vyššej a širšej perspektívy. Pochopiť kultúrne rozdiely, naučiť sa novým zvykom, rešpektovať nové. Cestovanie otvára oči, formuje charakter a buduje osobnosť a toleranciu voči inému. Je dôležité mať rovnováhu vo svojom živote a cestovanie je jedna z možností, ako nájsť v sebe rovnováhu. Mala som šťastie, že som mohla veľa precestovať, veľa vidieť a naučiť sa. Vo svete je toho však stále viac, čo nepoznám a to vo mne vzbudzuje pokoru a nadšenie pre cestovanie.

Počas Vášho vývoja Vás finančne podporila spoločnosť ESET. Vedeli by ste dať začínajúcim podnikateľom nejaký tajný tip, ako sa nebáť osloviť aj takéto veľké firmy?

Ak máte čo ponúknuť a viete, že zdieľate s firmou podobné hodnoty, je treba konať. Spoločnosť ESET je pozitívne vnímaná a rešpektovaná firma aj pre ich výsledky vo firemnej zodpovednosti. Ich príklad dokazuje, že ide ruka v ruke budovať biznis, ale zároveň konať zodpovedne a udržateľne.

Toto je základný pilier na ktorom sme stavali našu vzájomnú spoluprácu. Takže by som rada povzbudila tých, ktorí to potrebujú, že ak máte čo firme ponúknuť a vidíte prienik vo svojom podnikaní, treba pozbierať odvahu a ísť do toho. Ako kedysi povedal známy americký spisovateľ, satirik a humorista Mark Twain: „Za dvadsať rokov budeš viac sklamaný z vecí, ktoré si neurobil, než z tých, ktoré si urobil.“ Takže netreba sa báť zlyhania.

Aké momentálne spolupráce s firmami a organizáciami Vás tešia najviac?

Teší ma každý progres a každú jednu firmu, organizáciu a užívateľa na SmartHead si vážim. Je to nielen preto, že tieto firmy a organizácie robia skvelé veci pre našu spoločnosť a životné prostredie. Za týmito firmami sú skvelí ľudia vo vedúcich pozíciach, ktorí uvažujú z dlhodobej perspektívy, či ide o spoločnosť ESET, Pixel Federation, Dell, Lenovo, O2, Pernod Ricard, Slovnaft a iných. Mňa osobne stretnutia s týmito ľuďmi a firmami obohacujú a to ma teší najviac. Len spoločne môžeme otvoriť naše mysle a vybudovať lepší zajtrajšok.

Návšteva Google San Francisco
Návšteva Googlu v San Franciscu.

Ako sa môžu ľudia zapojiť do projektov SmartHead? Musia byť súčasťou nejakej firmy alebo sa môže zapojiť aj individuálne každý z nás?

SmartHead prezentuje výsledky zodpovedných a udržateľných aktivít firiem a jednotlivcov. V prípade firiem sú niektoré aktivity otvorené aj pre verejnosť, a teda sa môže zapojiť každý.  Uvediem príklad pre lepšiu predstavu. Spoločnosť Slovnaft má otvorenú CSR aktivitu, do ktorej sa môžete zapojiť počas celého roka. Táto aktivita sa volá „Aj kvapka oleja sa ráta”. Použitý kuchynský olej zanáša kanalizáciu a znečisťuje vodu.

Separovaním použitého kuchynského oleja tak chránite nielen životné prostredie, ale šetríte aj náklady na opravy upchatých kanalizácií. Ak použitý kuchynský olej odovzdáte na čerpacej stanici Slovnaft, chránite prírodu hneď dvakrát – z odovzdaného oleja sa vyrobí biopalivová zložka do motorovej nafty, ktorá znižuje emisie skleníkových plynov o viac ako polovicu. Použitý kuchynský olej môže každý odovzdať na 93 čerpacích staniciach Slovnaft v rámci celého Slovenska. A práve o takýchto aktivitách sa dozviete na SmartHead.

Len spoločne môžeme otvoriť naše mysle a vybudovať lepší zajtrajšok.

Ďalej má firma svoje interné CSR aktivity, do ktorých zapája svojich zamestnancov, čím buduje firemné dobrovoľníctvo. Následne si každý zamestnanec môže vytvoriť svoj osobný profil na SmartHead a pridať si na svoj profil práve tie aktivity, ktorých sa zúčastnil v rámci firemného dobrovoľníctva, prípadne iné zodpovedné aktivity, ktorých sa zúčastnil aj mimo aktivít svojho zamestnávateľa.

Každému sa individuálne tvorí história zodpovedných aktivít, do ktorých sa zapojil, vidí svoj osobný príspevok a svoj profil na SmartHead. Tento profil môže použiť ako súčasť svojho životopisu, keď sa bude uchádzať o zamestnanie. Pre väčšinu firiem sú dôležité okrem profesionálnych zručností práve hodnoty jednotlivca a svojím profilom a aktivitami na SmartHead ich vyjadrujete najjasnejšie.

Tiež ako jednotlivec môžete oceniť ktorúkoľvek aktivitu firmy tým, že im „zatlieskate” prostredníctvom tlačidla „Dobrá práca”, ktorý nájdete pod každou aktivitou. Takto povzbudíte firmu do ďalších aktivít.

Tým, že platforma už funguje nejaký čas, nebude v konečnom dôsledku fungovať aj ako akýsi „ranking“?

Týmto smerom plánujeme SmartHead posunúť. Chceme aj takto oceniť snahu a výsledky firiem a povzbudiť ich na tejto ceste. Ranking firiem však nebude určený len kvantitou ale aj kvalitou, ktorú firma prináša spoločnosti. Už teraz máme na platforme funkcie, ktoré nám pomôžu štruktúrovať dáta, aby sme porovnávali porovnateľné.

Boli ste odmalička vychovávaní v duchu zodpovednosti voči svojmu okoliu alebo k tomu musí človek jednoducho „dorásť“?

Keď vyrastáme, formuje nás okolie, ľudia a skúsenosti. Toto všetko na nás vplýva a vytvára nám zvyky, dobré či zlé. Každý začíname z inej východiskovej pozície. Je potom však na nás, keď sme informovaní a začneme si uvedomovať svoje zlé návyky, či ich napravíme a začneme konať.

Moji rodičia ma viedli k morálke, zodpovednosti a vštiepili mi dôležité hodnoty, na ktorých som budovala svoju osobnosť. Postupne som si uvedomila, že môžem ešte zlepšiť to, kto som, a tak som sa rozhodla konať a neostať iba pri slovách. Myslím, že doba sa mení a pri svojej práci sa stretávam so stále viac mladými ľuďmi, ktorí rovnako neostali len pri slovách, ale menia svojimi činmi prostredie, kde žijú a stávajú sa tak veľkou inšpiráciou ďalším.

Uvediem konkrétny príklad mladej študentky, ktorá žije v Brisbane v Austrálii. Na našom SmartHead Instagrame sme spustili projekt s názvom: “Yes, People care!”, pod ktorý spadá príslušný hashtag #yesicare (slovenský ekvivalent „Áno, zaujímam sa”). Použitím tohto hashtagu jednotlivec šíri svoj príbeh na tému udržateľná budúcnosť, čím ukazuje svoj osobný príklad, ako aj maličkosťami pomáhame meniť veci k lepšiemu.

Táto študentka sa rozhodla stať zodpovedným spotrebiteľom. Nekupuje tovary na jednorazové použitie, ako sú papierové utierky či hygienické potreby. Nakupuje opätovne použiteľné a miestne výrobky. Napísala: „Vo svete, kde zisk má prednosť pred ľuďmi a planétou, hlasujem každým svojím dolárom.” To hovorí asi za všetko. Toto je úctyhodný zodpovedný prístup. Nevravím, aby sa všetci začali správať podobne, ale každý jeden uvedomelý krok k lepšiemu sa počíta. S takýmito názormi sa stretávame stále častejšie a sú dôkazom toho, že sa veci dávajú do pohybu správnym smerom.

Každý začíname z inej východiskovej pozície. Je potom však na nás, keď sme informovaní a začneme si uvedomovať svoje zlé návyky, či ich napravíme a začneme konať.

Akými aktivitami prispievate už dlhodobo zodpovedne voči prírode?

Recyklovaním odpadu, znižovaním množstva odpadu, ktoré ako spotrebiteľ vytvorím. Rozhodla som sa používať jednu nákupnú eco tašku, výrazne som znížila spotrebu plastových fliaš. Keďže rada počas dňa pijem čistú vodu, používam jednu eco flašu, ktorú si naplním ráno a beriem so sebou kdekoľvek. Výmenou obyčajných žiaroviek za LEDkové v dome a v office. Zhasínanie svetla za sebou, krátkymi sprchami a šetrením teplej vody otužovaním sa.

Snažím sa znižovať emisie aj tým, že efektívnejšie plánujem cestu, keď niekam cestujem, vyberám si najkratšiu trasu, aby som znížila na minimum svoju uhlíkovú stopu. Taktiež rada spájam môj vzťah k outdoorovému športu so smart aktivitami. Napríklad pri hikingu alebo potápaní, ak nájdem v prírode odpad a mám možnosť ho odstrániť, tak to urobím. Sú to maličkosti, ale zvyšujú kvalitu môjho života a ktovie, možno pomôžu inšpirovať aj niektorých vašich čitateľov.

Na Slovensku i vo svete je momentálne populárny zero waste spôsob života. Prepadli ste aj vy tejto očiste mysle a najmä životného prostredia od nadbytočných odpadov?

Zero waste je skvelá iniciatíva. Či žijeme v meste alebo na dedine, naše životy nevyhnutne závisia od konzumácie prírodných zdrojov, ktoré nám poskytuje Zem prostredníctvom svojich ekosystémov. Zároveň, každý z nás za sebou zanecháva menšie alebo väčšie stopy na životnom prostredí – zdraví našej planéty.

Ja som sa rozhodla konať v tomto smere a volím kvalitu namiesto kvantity. Či už je to pri oblečení, drogérií, potravinách alebo iných produktoch či službách. Snažím sa postupne znižovať svoju ekologickú stopu na minimum. Čo s tým prichádza, ako vedľajší pozitívny efekt, je aj zvýšenie kvality vášho života. Menej vecí, znamená menej starostí a môžete sa venovať iným dôležitejším veciam. Tak prečo to neskúsiť? ☺

Vianočná párty členov SmartHead 2017
Tím SmartHead počas Vianočnej párty 2017.

Ako sú na tom podľa Vašich skúseností slovenské firmy a neziskové organizácie v oblasti spoločenskej zodpovednosti?

Myslím, že sme na dobrej ceste. Veľa vecí sa deje okolo nás, len málokto o nich tuší. Som hrdá na to, že aj na Slovensku sú lídri, ktorých výsledky firemnej zodpovednosti môžeme prezentovať práve na SmartHead. Je dôležité ukázať pozitívny príklad, ktorý vedie aj ku konaniu ostatných.

Príkladom môže byť spoločnosť Kaufland, ktorá podporuje aktivity Slovenského Červeného kríža, ako sú napríklad darcovstvo krvi, aktivita s názvom „Mládež za záchranu života”. Spoločnosť Dell, ktorá má až 70 % účasť svojich zamestnancov na dobrovoľníckych aktivitách. O2 Slovakia so svojou aktivitou Mindset, prostredníctvom ktorej podporuje realizáciu nápadov svojich zamestnancov.

Pernod Ricard Slovakia, ktorá sa rozhodla prostredníctvom svojej každoročnej aktivity RESPONSIB‘ALL Day podporiť dve oblasti, ktoré spadajú do cieľov udržateľného rozvoja (eng. Sustainable Development Goals – SDG), a to je ochrana pitnej vody a kvalitnej pôdy. A môžeme pokračovať ďalej, ale všetky výsledky spoločenskej zodpovednosti týchto a ďalších firiem nájdete na našej stránke www.besmarthead.com.

Overuje tím SmartHead nejakým spôsobom aj samotné aktivity zapojených firiem alebo je to čisto na firme, ako sa bude v rámci SmartHead prezentovať?

Jedna z našich základných hodnôt je transparentnosť. Pomáhame a poskytujeme odporúčanie každému klientovi SmartHead, ako čo najdôveryhodnejšie odprezentovať svoje aktivity. Máme na to tri úrovne.

Prvá úroveň informácií na profile firmy je rýchly prehľad aktivít v podobe aktivít grafu a prehľadu ich impaktu, tieto informácie vychadzajú z pridaných aktivít.

Druhá úroveň informácií je detailný popis každej aktivity vrátane názvu aktivity, miesta a času konania aktivity, popis, fotogaléria, linky na videá z aktivity a impakty, ktoré predstavujú výsledky v číslach.

Tretia úroveň sú oficiálne dokumenty ako CSR správy, certifikáty a ocenenia z oblasti udržateľnosti alebo zodpovedného podnikania. Je však na firme ako sa rozhodne využiť možnosti čo najtransparentnejšieho prezentovania výsledkov. Spätná väzba od ľudí je zrkadlom toho, či to firma robí kvalitne a transparentne.

Myslím, že sme na dobrej ceste. Veľa vecí sa deje okolo nás, len málokto o nich tuší.

Ešte stále sa nám rok 2018 v podstate rozbieha. Zvyknete si začiatkom roka sadnúť a spísať si, čo všetko by ste chceli v nadchádzajúcom roku docieliť?

Začiatkom roka sme si zasadli a prekonzultovali sme kam chceme SmartHead v roku 2018 posunúť a čo chceme tento rok docieliť. Už teraz sme začali robiť kroky, ktoré veríme pomôžu k naplneniu daných cieľov. Podarilo sa nám docieliť odsúhlasenie zo strany United Nations na prezentovanie konkrétnych SDG’s goals (eng. Sustainable Development Goals), ktoré podporujú firmy v oblasti udržateľnosti. Pre nás je to veľký krok vpred. Plán na rok 2018 a jeho najväčšie výzvy však máme ešte len pred sebou. Držme si palce ☺

  • Komentáre
  • Podobné články
0
Financie

Všetko čo vieme o kryptomenách

0
Online Marketing Rady a tipy Technológie

7 aplikácií pre efektívnejší marketing

0
Financie Novinky Rady a tipy

Najlepšie softvéry na správu účtovníctva pre podnikateľov

Navigácia

Magazíny