Nestíhate podať daňové priznanie? Termín môžete posunúť

Lehota na podanie daňového priznania za predchádzajúce daňové obdobie sa nezadržateľne blíži. Ak to však nestíhate, môžete túto povinnosť odložiť, najviac však o tri až šesť mesiacov.

Termín na podanie daňového priznania je 31. marec 2017. Najneskôr do tohto dňa treba zároveň uhradiť čiastku, ktorá zodpovedá výške vašej dane za rok 2016.

Daňovú povinnosť si musí splniť každý, koho príjem v minulom zdaňovacom období nepresiahol 1901,67 eur, čiže sa rovnal aspoň polovici nezdaniteľného minima. Na podnikateľov a samostatne zárobkovo činné osoby sa vzťahuje rozličná sadzba dane podľa toho, či základ dane presiahol alebo nepresiahol 176,8-násobok sumy platného životného minima (čo je 198,09 eur). Vo finále teda rozhoduje suma 35 022,312 eur.

Ak váš základ dane bol nižší alebo sa rovnal tejto sume, budete platiť daň vo výške 19 %. V prípade, že základ dane vo vašom daňovom priznaní túto sumu presiahol, bude sa vás týkať sadzba dane 25 %.

Vypisovanie daňového priznania
Základný termín na podanie daňového priznania je 31. marec 2017,môžete ho však posunúť až o 3 až 6 mesiacov.

Odklad ste povinní oznámiť

Ak vám termín na podanie daňového priznania nevyhovuje a potrebovali by ste ho predĺžiť, môžete tak urobiť bez toho, aby ste museli uviesť dôvod. Najneskôr do 31. marca 2017 však musíte na príslušný daňový úrad poslať oznámenie o odklade lehoty na podanie daňového priznania. Ak by ste tak neurobili a zároveň by ste do určeného termínu neuhradili daň, riskovali by ste pokutu – jej minimálna výška je 33,19 eura.

V oznámení o odklade daňového priznania je nutné uviesť ďalší termín, v ktorom svoju daňovú povinnosť splníte, napríklad 30.4.2017. Svoju zákonnú povinnosť môžete takýmto spôsobom odložiť o 1 až 3 mesiace, v prípade podnikateľov, ktorí majú preukázateľné príjmy zo zahraničia dokonca až o 6 mesiacov, čiže prakticky do konca septembra 2017.

Nezabudnite, že nová lehota na odovzdanie daňového priznania je zároveň konečným termínom, do ktorého musíte daň aj zaplatiť.

Podnikáte v zahraničí?

Ak uvádzate príjmy zo zdrojov v cudzine, musíte jednak uviesť krajinu, z ktorej plynú, zároveň ich však nesmiete zabudnúť vo svojom daňovom priznaní aj uviesť, inak vám hrozí pokuta od 60 až do 3 000 eur.

Tu si treba uvedomiť, čo sú vlastne príjmy zo zdrojov v zahraničí. Rozhodujúce je územie, na ktorom sa činnosť fyzicky vykonáva – bez ohľadu na to, či ich vyplácal rezident Slovenskej republiky či zahraničný rezident.

Ak ste teda ako živnostník vykonávali napríklad práce v Taliansku, bude vaša odmena príjmom zo zdrojov v zahraničí. Do takýchto príjmov sa však nezapočítava, ak predávate tovar alebo poskytujete služby odberateľom do zahraničia.

Práca v zahraničí
Ak máte preukázateľné príjmy zo zdrojov v zahraničí, môžete ešte oddychovať a svoju daňovú povinnosť odložiť až na koniec septembra.

Ako má oznámenie vyzerať

Neexistuje síce predpísaný vzor tlačiva, daňový úrad však odporúča  v oznámení uviesť nasledujúce skutočnosti:

 • identifikačné údaje daňovníka (meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, resp. obchodné meno a sídlo právnickej osoby, ako aj identifikačné číslo organizácie);
 • identifikačné číslo daňového subjektu (IČO, DIČ), ktoré nadobudol pri registrácii, prípadne iný identifikátor pridelený správcom dane;
 • informáciu o dosiahnutých príjmoch zo zdrojov v zahraničí, ak na základe nich žiada o predĺženie lehoty na odovzdanie daňového priznania;
 • predĺženú lehotu podľa § 49 ods. 3 zákona o dani z príjmov, v ktorej podá daňové priznanie;
 • vlastnoručný podpis osoby, ktorá oznámenie podáva (resp. štatutárneho orgánu), ako aj odtlačok pečiatky, ak ju daňovník má;
 • prípadne kontaktné údaje osoby (meno, priezvisko a číslo telefónu alebo mobilu, prípadne  e-mailová adresa), ktorá oznámenie vybavovala.

Pomôcť vám môžu priložené vzory tlačív:

Vzor oznámenia o odklade daňového priznania pre fyzické osoby

Vzor oznámenia o odklade daňového priznania pre fyzické osoby s príjmami zo zdrojov v zahraničí

Vzor oznámenia o odklade daňového priznania pre právnické osoby

Vzor oznámenia o odklade daňového priznania pre právnické osoby s príjmami zo zdrojov v zahraničí

Ako oznámenie podať

Písomné oznámenie v listinnej podobe stačí doručiť osobne alebo poslať poštou na príslušný daňový úrad (v oznámení uveďte aj jeho sídlo).

Ak ste ako daňovník povinný komunikovať s finančnou správou elektronicky (napríklad ako platiteľ DPH), musíte tak urobiť prostredníctvom portálu finančnej správy, kde sa nachádza formulár Všeobecného podaniado jeho prílohy možno  oznámenie alebo žiadosť buď priamo vpísať alebo vložiť ako prílohu.

Kedy sa odklad neoplatí?

Treba podotknúť, že odkladať svoju daňovú povinnosť bez nejakého objektívneho dôvodu nie je vždy výhodné, za určitých okolností môže byť dokonca vyslovene nevýhodné. Napríklad vtedy, ak vám v novom zdaňovacom období vyjde na základe nižších príjmov z predchádzajúceho obdobia aj nižší vymeriavací základ, alebo vám dokonca zanikne povinnosť platiť sociálne odvody. Odložením daňového priznania by ste si zbytočne predĺžili dobu platenia sociálnych odvodov v pôvodnej (vyššej) sume.

Platili ste v predchádzajúcom roku platili vyššie preddavky na daň, než bolo povinné? Odložením termínu daňového priznania musíte počítať aj s posunutím lehoty, v ktorej vám daňový úrad uhradí preplatok.

Navyše, ak plánujete posunúť lehotu svojej daňovej povinnosti, no v najbližšom období zároveň chcete požiadať v banke o podnikateľský úver, môžete sa prerátať. Treba totiž brať do úvahy, že banka si určite vypýta sumár vašich výsledkov za predošlé zdaňovacie obdobie. V tomto prípade je teda lepšie mať daňové priznanie odovzdané.

Kedy je výhodnejšie lehotu posunúť?

 • Ak nestíhate daňové priznanie podať načas, napríklad pre absenciu potrebných dokladov  (trebárs od zahraničných obchodných partnerov).
 • Ak momentálne nemáte dostatok peňazí na zaplatenie dane.  Samozrejme, musíte si byť istí, že v ďalšom navrhovanom termíne už daň budete schopní uhradiť, pretože predlžovať lehotu druhýkrát už nie je možné.
 • Môže sa stať, že financie, ktorými by ste pokryli svoju daňovú povinnosť, viete v danom období využiť oveľa efektívnejšie, napríklad nejakou výhodnou investíciou a pod. Takéto riešenie si však dobre premyslite. Pristupovať by ste k nemu mali naozaj len v krajných prípadoch. Najlepšie je sledovať svoje príjmy a výdaje, ako aj celkové množstvo svojich voľných finančných prostriedkov priebežne, aby ste dokázali plniť svoje plány a zároveň svoje zákonné povinnosti.
 • Posunutím lehoty daňovej povinnosti môžete oddialiť začiatok platenia preddavkov na daň z príjmov – to sa oplatí najmä tým podnikateľom, ktorí v predchádzajúcom období zaplatili vysokú daň a zároveň začnú v novom (nasledujúcom) zdaňovacom období povinne platiť mesačné alebo štvrťročné daňové preddavky.
 • Odkladom daňového priznania možno posunúť aj začiatok platieb sociálnych odvodov podľa novej výmery, ktorá vzíde zo zúčtovania výsledkov predchádzajúceho daňového obdobia a ktorá začne platiť od júla 2017. Toto riešenie je výhodou vtedy, ak ste predtým žiadne odvody neplatili  (buď kvôli tomu, že ste ešte len začali podnikať, alebo ste mali v predchádzajúcom zdaňovacom období veľmi nízke príjmy), prípadne preto, lebo vám v aktuálnom zdaňovacom období vyšli vyššie odvody než v tom predchádzajúcom.

Keď oznámenie odkladu nestačí

Sú ešte dva prípady, kedy je okrem oznámenia o odklade daňovej povinnosti potrebné zaslať daňovému úradu aj žiadosť, a to najneskôr 15 dní pred uplynutím základnej lehoty na podanie daňového priznania – týka sa daňovníka v konkurze a v likvidácii, ale vzťahuje sa aj na dediča toho daňovníka, ktorý  v priebehu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia zomrel.

V každom prípade máte ešte vyše mesiac času na odovzdanie daňového priznania, takže dobre zvážte, či sa vám odklad vyplatí alebo to radšej vybavíte v riadnom termíne.

0 0 votes
Article Rating
 • Komentáre
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
 • Podobné články
0
Novinky Trendy

Mileniáni verzus centeniáni – čo od nich môžete očakávať?

0
Financie Lifestyle Rady a tipy

Ako si užiť dovolenku tak, aby to nezabolelo vašu peňaženku ani biznis

0
Dizajn Lifestyle Rady a tipy Trendy

Farbou roka je…

Navigácia

Magazíny