DPH za február treba zaplatiť dnes. Čo bude s firmami, ktoré na to nemajú?

Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac (február) pripadá najneskôr na stredu, 25.3.2020. Do dnešného dňa je potrebné DPH aj zaplatiť. To spôsobuje problémy podnikateľom, ktorí kvôli mimoriadnej situácií obmedzili alebo zastavili výrobu, zatvorili prevádzky a prestali s predajom.

Tržby klesajú všetkým spoločnostiam, ktoré museli pre hrozbu šírenia koronavírusu zatvoriť svoje prevádzky. Problém s riadením hotovosti mnohých podnikateľov postihol tak výrazne, že dane, odvody či dodávky nemajú z čoho zaplatiť.

Podnikateľ môže požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty

Zákon momentálne neumožňuje predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k DPH, preto ak podania neurobíte včas, odporúčame najneskôr v lehote do 30 dní keď pominú dôvody, požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Finančná správa bude prihliadať na odôvodnené žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty na podanie daňového priznania. Finančná správa v spolupráci s Ministerstvom financií SR pripravuje zmenu legislatívy tak, aby sa žiadne sankcie za zmeškanie lehoty na podanie daňového priznania a na uhradenie dane v tejto situácii neukladali.” Informuje Finančná správa.

Čo v prípade, že nemôžete zaplatiť daň z príjmu?

Podáte oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 31.marca 2020 (platitelia DPH, právnické osoby zapísané v OR SR, fyzické osoby podnikatelia elektronicky; nepodnikatelia poštou, elektronicky alebo osobne) a tým pádom sa  posúva lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane o tri, resp. šesť mesiacov.

V prípade, že nepodáte oznámenie o predĺžení lehoty a podáte daňové priznanie do 30.6.2020 a zaplatíte daň v tejto lehote, nebudete musieť zaplatiť sankciu. Týka sa to aj tých subjektov, ktorí medzičasom už daňové priznanie k dani z príjmu podali a daň zatiaľ nezaplatili.

Finančná správa ubezpečuje: „Už dnes usmerňujeme svoje úrady tak, aby daňovníkom, ktorí sú akokoľvek postihnutí krízou spôsobenou šírením koronavírusu, vychádzali čo najviac v ústrety – napríklad predlžovaním lehôt pri zasielaní dokumentov a pod.”

  • Komentáre
  • Podobné články
0
Dizajn Novinky Trendy

Pantone farba roka 2020 nesie viac než len jeden význam

0
Dizajn Trendy

7 trendov v zariaďovaní kancelárie

0
Lifestyle Rady a tipy

Filozofia Zero Waste siaha ku koreňom našich starých rodičov

Navigácia

Magazíny