Oplatí sa vám založiť si samostatný podnikateľský účet?

Ak sa rozhodnete nebyť v oblasti príjmu závislí ako zamestnanec, ale pustíte sa do podnikania a rozvíjania vlastných nápadov, budete musieť okrem problému, kde zohnať financie pre svoj zámer, riešiť aj celý rad pragmatických otázok. Jedna z nich sa týka peňažných operácií. Riešiť všetky finančné obraty prostredníctvom existujúceho súkromného účtu, alebo si radšej zriadiť osobitný podnikateľský účet?

Platobná karta
Peňažné operácie môžete v rámci podnikania riešiť v hotovosti, na súkromnom účte či prostredníctvom samostatného podnikateľského účtu.

Na začiatku je pre každého podnikateľa – živnostníka dôležité, aby v čo najväčšej miere znížil náklady a výdaje, ktoré si rozbeh jeho biznisu vyžiada. Je viac než pravdepodobné, že budete potrebovať účet, na ktorý vám budú chodiť úhrady faktúr od klientov a prostredníctvom ktorého budete platiť a kontrolovať všetky nevyhnutné transakcie, či už úhrady dodávateľom, platby za tovar, nájomné za poskytované kancelárske či obchodné priestory, energie, telefón a podobne.

Fungovať môžete aj bez účtu

Samozrejme, ak ste živnostník a dokážete fungovať aj cez platby v hotovosti, nemusíte si účet v banke zriaďovať vôbec. Zákon to totiž neprikazuje. Na druhej strane je však účet v banke vcelku praktický – jednak máte financie lepšie zabezpečené, jednak na realizáciu platby nepotrebujete byť fyzicky prítomní na určitom mieste, pretože dnes už môžete obraty zrealizovať aj cez internet či mobil banking.

O platbách v hotovosti by ste mali vedieť, že mnohé sa môžu uskutočňovať len cez registračnú pokladňu. Navyše, zákon z roku 2013 zasa živnostníkom a právnickým osobám vyslovene zakazuje realizovať platby v hotovosti vyššie ako 5 000 eur.

Využívať súkromný účet aj na podnikanie?

Zriadenie podnikateľského účtu pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) nie je povinné. Aj preto mnoho živnostníkov funguje, aspoň spočiatku, na svojom osobnom účte. Zriadenie aj vedenie súkromného účtu je totiž zvyčajne lacnejšie. Ak budete platiť len za jeden účet, určite ušetríte na poplatkoch, ktoré súvisia nielen so založením, ale aj so správou účtu a zmenami trvalých príkazov či inými operáciami. Spoločná správa súkromných aj podnikateľských transakcií z jedného účtu však môže mať aj viaceré nevýhody:

  • Berte do úvahy, že koncept „všetko na jednom mieste“ môže prinášať množstvo problémov, finančné toky sa vám totiž rýchlo začnú miešať. Čím viac sa bude firme dariť, tým viac pohybov na účte zaznamenáte a tým menej prehľadnými sa stanú všetky súkromné a podnikateľské transakcie.
  • Ak sa v rámci podnikania dostanete do úzkych a na vašu firmu bude uvalená exekúcia, zablokujú vám prístup k celému účtu, a vy budete odstavení aj od svojich súkromných príjmov a výdajov.
  • Keďže číslo účtu musíte nahlásiť na daňový úrad, počítajte s tým, že daniari budú vidieť aj obraty týkajúce sa vašich súkromných záležitostí, od výberu hotovosti v bankomate, cez platbu za rodinnú večeru v reštaurácii, až po kúpu novej kuchynskej linky do bytu.
  • Musíte zvážiť, či sa vám takéto „šetrenie“ oplatí z účtovného hľadiska, najmä v prípade, ak platíte účtovníkovi za každú položku, čiže za každý jeden pohyb na bankovom účte – takto zbytočne preplatíte na súkromných transakciách a skomplikujete si aj vypracúvanie daňového priznania.
Bezhotovostná platba
Využívať súkromný účet na podnikateľské účely sa oplatí najmä začínajúcim podnikateľom.

Ako vybrať vhodný podnikateľský účet?

Hlavnou výhodou samostatného účtu na podnikateľské účely je hlavne rozdelenie firemných a osobných peňazí. Banky ponúkajú rôzne typy podnikateľských účtov a balíkov služieb podľa toho, aký typ podnikania záujemca vykonáva, môžete tu preto nájsť jednoduché účty pre malých alebo začínajúcich podnikateľov, účty pre slobodné povolania, ale i náročnejšie biznis účty.

Samozrejme, ako prvá vás bude zaujímať cena, resp. náklady na zriadenie a vedenie podnikateľského účtu. Sú zvyčajne drahšie ako v prípade bežných osobných účtov. Podnikateľské účty zadarmo sú zriedkavé, ale môžete ich nájsť napríklad v ponuke internetových bánk. Niektoré vám k nemu dokonca vystavia aj platobnú kartu, čo vaše každodenné fungovanie iba uľahčí.

U väčšiny bánk závisí množstvo služieb v balíku (odoslané platby do zahraničia, výbery z bankomatov) od ceny za vedenie účtu. Niekde môžete po splnení určitých podmienok získať rôzne zľavy z poplatku za vedenie účtu. Väčšinou sa odvíjajú od toho, či svoje konto aj aktívne využívate a koľko transakcií na ňom mesačne vykonáte, napríklad inkasá, trvalé príkazy, ale aj platby cez internet či mobil banking. Odpustiť mesačný poplatok vám však môžu aj podľa výšky priemerného kreditného zostatku na účte, čo môže byť 6 000 eur, ale aj 10 000 eur.

Položte si teda najskôr otázku, akú veľkú aktivitu na svojom podnikateľskom účte očakávate. Maloobchodník, napríklad prevádzkovateľ eshopu s veľkým objemom platieb, môže oceniť účet, na ktorom sa za žiadnu z prichádzajúcich a odchádzajúcich platieb nepripláca. Ak každý deň  meníte veľké množstvo drobných mincí, tiež si overte, koľko za takúto operáciu zaplatíte.

Budete potrebovať účet v cudzej mene alebo realizovať platby do zahraničia? Potom hľadajte účet, v rámci ktorého ich budete mať v balíku zdarma. Niektoré banky si môžu účtovať percentuálny poplatok z celkovej výšky transakcií. Ak teda uskutočníte platby do zahraničia za 10 000 eur a výška poplatku sa bude rovnať 0,5 % z výšky transakcie, na konci mesiaca budete ľahší o 50 eur.

Pre podnikateľov, ktorí majú mesačne veľa transakcií a neradi sa zaťažujú neustálym kontrolovaním a rátaním obratov, sú vhodné balíky, ktoré v rámci základnej ceny za služby ponúkajú neobmedzené platby. Takto môže živnostník bez problémov platby prijímať, odosielať cez internet či mobil banking, alebo platiť kartami doma aj v zahraničí bez toho, aby musel počítať počet pohybov na účte. Iné účty sú zasa postavené na flexibilite – podnikateľ tu platí len za služby, ktoré naozaj využije.

Náklady na vedenie podnikateľského účtu sa môžu odvíjať aj od typu platobnej karty či využívania rozličných SMS a e-mailových notifikácií, ktoré vás informujú o pohyboch na účte. V niektorých prípadoch sú mimo základnej ceny balíka aj pravidelné mesačné výpisy o aktuálnom stave na účte, takže si za ne takisto priplatíte. Dobre si preto overte, čo všetko zahŕňajú a nezahŕňajú mesačné poplatky za účet, lebo môžu výrazne navýšiť vaše mesačné výdaje.

Peňažná hotovosť
Typ účtu alebo podnikateľského balíka v banke si vyberajte podľa objemu transakcií a špecifických potrieb, ktoré ako SZČO alebo firma máte.

Čo potrebujete na založenie podnikateľského účtu?

V mnohých prípadoch vám postačí doklad totožnosti, čiže občiansky preukaz alebo pas, a doklad o oprávnení vykonávať podnikateľskú činnosť, čiže kópia živnostenského listu, ktorá nie je staršia ako 3 mesiace. Pri zriaďovaní podnikateľského účtu sa uvádza buď obchodné meno spoločnosti alebo meno podnikateľa – živnostníka, ktorý bude účtom disponovať.

Ak chcete svoj podnikateľský účet sprístupniť ďalším osobám, napríklad účtovníkovi, musíte banke priniesť aj notársky overené splnomocnenie danej osoby či externej firmy na dispozičné práva k účtu.

Nezabudnite číslo svojho účtu nahlásiť aj na príslušnom daňovom úrade, ale aj sociálnejzdravotnej poisťovni. To isté platí v prípade, ak by ste sa rozhodli otvoriť si nový, napríklad samostatný podnikateľský účet. O tejto zmene musíte daniarov informovať do 30 dní, či už osobne, poštou alebo elektronicky.

  • Komentáre
  • Podobné články
0
Rady a tipy Trendy

Ako posilniť svoj imidž na trhu?

0
Podujatia

Učiť sa cudzí jazyk každý deň? Jazyková koučka vám na SmartTalk poradí

0
Novinky Rozhovory

Veronika Osvaldová: Zlyhania sa netreba báť

Navigácia

Magazíny