Kvôli koronavírusu môžete odložiť daňové priznanie

Daňovník, ktorému vznikne povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019, je povinný podať daňové priznanie v riadnej lehote do 31.3.2020. Vzhľadom na neľahkú situáciu, ktorej v období podávania daňového priznania čelíme, sú prípustné výnimky. Kto ich môže využiť a ako daňové prázdniny ovplyvnia mimovládne organizácie?

24.3.2020: V súvislosti so situáciou spôsobeno šírením vírusu Covid-19 vychádza Finančná správa daňovníkom v ústrety. Neuplatní sankcie v prípade nedodržania zákonných lehôt na podanie daňových priznaní dane z príjmov fyzických a právnických osôb, ak si daňový subjekt splní túto povinnosť do 30. júna 2020. Pri príjmoch zo zahraničia je podanie daňového priznania možné odložiť až o pol roka. Finančná správa zároveň ubezpečuje, že v týchto dňoch utlmila výkon plánovaných daňových kontrol len na nevyhnutné prípady

Daňové priznanie v prípade povinnej elektronickej komunikácie

Daňovníci, ktorí sú živnostníkmi alebo ostatnými samostatne zárobkovo-činnými osobami a sú registrovaní na daňovom úrade, majú povinnosť elektronicky komunikovať a doručovať daňové priznanie a ostatnú dokumentáciu výlučne elektronicky. Táto povinnosť sa na nich vzťahuje od 1. júla minulého roka. 

Zatiaľ čo v prvej vlne opatrení Finančnej správy mohli daňové priznanie odložiť iba ľudia, ktorí nemali povinnosť elektronickej komunikácie, v súčasnosti tak môžu urobiť všetci daniari. Elektronické daňové priznanie môžete podať v riadnej aj neskoršej lehote prostredníctvom stránky Finančnej správy. O odkald nemusíte žiadať ani elektronicky.

Daňové priznanie bez povinnej elektronickej komunikácie

Týka sa hlavne fyzických osôb – zamestnancov, niektorých právnických osôb a takzvaných nepodnikateľov, ktorí majú okrem príjmov zo zamestnania aj iné príjmy, ako napríklad z prenájmu alebo predaja. Títo daňovníci nemajú povinnú elektronickú komunikáciu s Finančnou správou, teda ani daňové podanie nemusia podávať elektronicky. 

Aj títo daňovníci môžu s Finančnou správou komunikovať online. Na elektronickú komunikáciu je potrebná registrácia na portáli Finančnej správy. K registrácii je však potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID) alebo pridelený kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). Dohodu o elektronickej komunikácií (prístup na heslo) nie je možné vybaviť online

Možnosť elektronickej komunikácie s Finančnou správou, bez potreby priamej návštevy pracovísk Finančnej správy, môže využiť ktokoľvek. 

Bude možné poukázanie 2 % z daní po odložení daňového priznania?

Zmeškanie lehoty pre podanie daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu (i keď v tomto prípade beztrestné) by malo za následok nemožnosť poukázať 2 (1 alebo 3) percentá z dane príjmu pre vybranú mimovládnu organizáciu. Podanie priznania v stanovenej lehote jednou z podmienok poukázania 2 %. Tento fakt môže negatívne ovplyvniť mimovládne a neziskové organizácie. V súčasnosti nie je jasné, ako túto otázku Ministerstvo financií vyrieši, ani či bude možné poukázať 2 % z dane po uplynutí riadnej lehoty na podanie daňového priznania. 

Je preto na zvážení každého daňovníka (predovšetkým tých, ktorí majú zriadenú povinnú elektronickú komunikáciu s Finančnou správou), či využijú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, alebo túto povinnosť splnia v riadnej lehote a poukážu svoje 2 %.

To najdôležitejšie

  • Daňové priznanie môžete podať do 30. júna 2020 bez sankcie.
  • Nikomu nemusíte oznamovať, že odkladáte podanie daňového priznania a platbu daní na neskorší dátum (v lehote do 30. júna).
  • Daňové priznanie môžu podať elektronicky aj ľudia, ktorí nemajú povinnosť elektronickej komunikácie, a to prostredníctvom eID alebo KEP.
  • Nie je jasné, či bude možné poukázať 2 % z dane v prípade, že daňové priznanie podáte v novej, predĺženej lehote.
  • Daňové priznanie môžete podať elektronicky s istým poukázaním percenta z dane v riadnej lehote, teda do konca marca.
  • Komentáre
  • Podobné články
0
Lifestyle Novinky Rady a tipy Zdravie

8 tipov na podporu pamäte a sústredenia

0
Novinky Technológie Trendy

Ako využiť Pokémon Go pre svoj biznis

0
Lifestyle Novinky

Týchto 10 znakov prezradí, že máte podnikateľský mindset

Navigácia

Magazíny