Ako ochrániť malú firmu pred následkami krízy spôsobenej koronavírusom

Nové štátne obmedzenia a zdravotné odporúčania ovplyvňujú súkromné aj pracovné životy všetkých z nás. Opatrenia týkajúce sa koronavírusu je potrebné rešpektovať, a to aj napriek finančným stratám a neistote, ktorá v poslednom období sprevádza všetky podnikateľské aktivity. Ako môže vzniknutú situáciu ustáť malá firma? 

Zatvorenie prevádzok, obmedzenia v doprave a zrušenie verejných podujatí predstavuje pre majiteľov podnikov značnú stratu. Podnikanie v čase prísnych opatrení a preventívnej karantény nie je jednoduché. Mnohé zmeny je potrebné vykonať za chodu, bez varovania a bez prípravy. Veríme, že nasledovné tipy pomôžu vám, vašim partnerom aj zamestnancom zvládnuť aktuálne výzvy a zmierniť negatívny dopad tejto krízy na vašu firmu.

Otvorená komunikácia so zamestnancami a obchodnými partnermi

Jednou z najdôležitejších vecí, ktoré môžete urobiť, je otvorene komunikovať so svojimi zamestnancami. Mnohí sú znepokojení zdravotnými rizikami aj obavami o svoje pracovné pozície. Informujte zamestnancov o svojich plánoch, možných scenároch a všetkých zmenách, ktoré chcete vo firme zaviesť. Oboznámte zamestnancov s aktuálnym dianím a dajte im jasné inštrukcie. Ak časť vášho tímu pracuje z domu, poraďte im, ako pracovať doma efektívne. V krízovej situácii je dôležitá vzájomná dôvera, čo platí aj vo vzťahoch s obchodnými partnermi a dodávateľmi. Nebojte sa klásť otázky ohľadom zmien v dodávkach či transakciách. Rovnako odpovedajte na tie, s ktorými sa zamestnanci obrátia na vás.

Umožnenie práce z domu

Ak vaši zamestnanci môžu vykonávať svoju prácu z domu, umožnite im to. Predovšetkým ľudia, ktorí za prácou dochádzajú z iného mesta, môžu vyjadriť obavy o svoje bezpečie. Nečakajte, kým sa situácia zhorší, ide o preventívne opatrenie. Ak je to možné, rozvrhnite pracovné sily tak, aby boli v práci fyzicky prítomní iba ľudia z okolia. So súhlasom zamestnancov môžete upraviť rozvrhy zmien alebo dočasne zmeniť roly zamestnancov vo firme.

Práca z domu
V čase krízy umožnite prácu z domu čo najväčšiemu počtu zamestnancov.

Optimalizácia nákladov

Ak si všímate pokles odbytu, alebo predpokladáte, že môže nastať, hľadajte spôsoby, ako ušetriť. Pre niektoré spoločnosti bude vhodný outsourcing, iné môžu ušetriť znížením osobných nákladov alebo daňovou optimalizáciou. Prejdite všetky svoje predplatené služby a opakujúce sa výdavky. Je niektoré z nich možné pozastaviť alebo zrušiť? Nezabudnite tiež na to, že po novom môžete bez udania dôvodu odložiť daňové priznanie o 3 mesiace (6 pri príjmoch zo zahraničia), a to aj bez návštevy daňového úradu. 

Podpora jadra podnikania

V tomto období je vhodné sústrediť sa na rozvoj hlavnej činnosti podnikania, funkcie jadra vašej spoločnosti. Ak ste okrem hlavnej činnosti poskytovali aj doplnkové služby, môžete ich dočasne vyradiť z ponuky. Pozrite sa na tú časť vášho podnikania, ktorá za posledný rok vygenerovala najvyšší, zároveň však stabilný zisk. Ak ju nie je možné postaviť do popredia kvôli súčasným obmedzeniam, môžete podporiť doplnkové služby a produkty.

Sústreďte sa na veci, ktoré robiť môžete

Vzniknuté obmedzenia nemusia ochromiť všetky aktivity vašej spoločnosti. Sústreďte sa v tomto období na veci, ktoré robiť môžete. Vzdelávanie zamestnancov pomocou digitálnych kanálov, práca na internetovej stránke spoločnosti, aktualizácia rôznych postupov alebo manuálov – to všetko môže prebiehať aj bez fyzickej účasti. Využite firemný time-out na plánovanie budúcich aktivít a rozvoju firmy

Tip na článok: Najlepšie online vzdelávacie platformy 

Zdokonalenie krízového plánu

Politiky krízových riešení sa vo firmách často zameriavajú na živelné katastrofy, výrobné poruchy či nedostatok pracovnej sily. Drvivá väčšina spoločností nebola pripravená na krízu tohto druhu a rozsahu. Práve toto obdobie predstavuje príležitosť pre zdokonalenie krízového plánu a potvrdenie/vyvrátenie hypotéz, na základe ktorých bol pôvodne vypracovaný. Všimnite si, s čím ste nerátali, ktoré opatrenia neboli dostatočné a ako môžete krízový plán spoločnosti zdokonaliť.

Rada na záver

Hľadajte nové nástroje a aplikácie, ktoré vám môžu pomôcť v manažmente zamestnancov a nových aktivít firmy. Využívajte aplikácie na zjednodušenie práce, vyťažte čo najviac zo vzdelávacích platforiem. Myslite tiež na to, že ľudia trávia veľa času doma – sú aktívnejší na sociálnych sieťach, čítajú a sledujú obsah. Svoje aktivity môžete prispôsobiť aj týmto zmenám v zákazníckom správaní. Držíme vám palce. Spoločne to zvládneme.


  • Komentáre
  • Podobné články
0
Lifestyle

Viete, čo je sabatikal? Títo zamestnanci ho potrebujú najviac

0
Novinky Technológie Trendy

6 dôležitých vecí, ktoré so sebou prináša 5G sieť

0
Podujatia

Firemná udržateľnosť a ESG: novinky za rok 2021 a čo môžeme očakávať v roku 2022

Navigácia

Magazíny