Firemná udržateľnosť a ESG: novinky za rok 2021 a čo môžeme očakávať v roku 2022

Za posledný rok došlo v oblasti firemnej udržateľnosti k výraznému pokroku, avšak množstvo spoločností stále potrebuje túto oblasť lepšie uchopiť. Prečo? Pretože udržateľnosť bude mať v nasledujúcich rokoch na ich činnosť čoraz väčší vplyv, hlavne implementáciou nových regulácií a vyšším nárokom na transparentnosť.

Predtým, než sa však hlbšie ponoríme do toho, čo môžeme v najbližšom období očakávať v oblasti Environmental, Social and Governance (ESG) reportingu, sa s vami chceme podeliť o výsledky SmartHead za predošlý rok.

Dôležitý rok 2021 pre SmartHead

V skratke sa dá rok 2021 pre SmartHead zhrnúť jedným slovom – výborný. Viac než kedykoľvek predtým si spoločnosti uvedomili hodnotu, ktorú pre nich dokáže vytvoriť dôsledné sledovanie ich udržateľných aktivít a ich následná komunikácia stakeholderom prostredníctvom platformy SmartHead. Množstvo udržateľných aktivít firiem na platforme besmarthead.com vzrástlo oproti roku 2020 o 83% a roku 2019 až o 198%.

Tento nárast bol spôsobený predovšetkým signifikantným nárastom počtu spoločností, ktoré si vytvorili Profil udržateľnosti na našej platforme: o 259% viac ako v roku 2020 a o ohromujúcich 1109% viac oproti roku 2019. Zároveň medzi 5 najaktívnejších spoločností na SmartHead v minulom roku patrili VÚB Banka, Tesco, Super zoo, Dedoles a McDonald’s.

Čo poháňa tento trend?

Jedným z hlavných dôvodov nárastu aktivity u veľkého množstva spoločností sú požiadavky, ktoré v prípade udržateľnosti vytvárajú ich stakeholderi. Kto ale sú títo stakeholderi? Štúdia spoločnosti Gartner medzi 183 medzinárodnými firmami hľadala odpoveď na otázku „Aké sú hlavné skupiny stakeholderov, ktoré vytvárajú tlak na spoločnosti v oblasti udržateľnosti?“ Výsledky prieskumu ukázali, že medzi 4 hlavné skupiny stakeholderov patria: zákazníci, investori, regulátory a zamestnanci. Práve tieto skupiny najčastejšie vyžadujú transparentné informácie o tom, ako firma prispieva k udržateľnému rozvoju.

Z prieskumu tak jasne vyplýva, že komunikácia sa stáva kľúčovou súčasťou firemnej udržateľnosti. Jednotlivé skupiny stakeholderov požadujú informácie, ktoré sú zrozumiteľné a predovšetkým dôveryhodné. Čoraz viac firiem preto hľadá spôsob, ako zlepšiť manažment a komunikáciu svojich udržateľných aktivít, s čím im dokáže pomôcť práve riešenie od SmartHead.

Úloha súkromného sektoru v udržateľnom rozvoji

ESG reporting a jeho komunikácia sú však viac, než len odpoveď na požiadavky stakeholderov. Nové regulácie totiž vyžadujú reportovanie týchto dát z veľmi dobrého dôvodu. Ako sa totiž hovorí, ak nepoznáte dáta, neviete kvalifikovane rozhodovať. Viac než kedykoľvek predtým naša spoločnosť potrebuje, aby bol súkromný sektor schopný zmerať a následne znižovať dopad svojej činnosti na ľudí a životné prostredie.

Po schválení Parížskej dohody sa Európsky parlament zaviazal prostredníctvom Zelenej dohody pre Európu (European Green Deal) k ešte ambicióznejším plánom s cieľom transformovať EÚ na skutočne udržateľný ekonomický priestor. Vyjadrené v číslach, ide o zníženie produkcie emisií skleníkových plynov o najmenej 55% do roku 2030, s hlavným cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050.

Pre dosiahnutie týchto ambicióznych cieľov sa musia spoločnosti prispôsobiť novým podmienkam. Hoci sa na úlohu jednotlivca v budúcnosti planéty kladie veľký dôraz, v praxi to však bude súkromný sektor, ktorý určí finálny výsledok nášho udržateľného boja. Z toho vyplýva otázka, ako môže firma jasne deklarovať svoj záväzok v oblasti udržateľnosti? Aké druhy reportov sú od nej vyžadované a na aké zmeny sa v tejto oblasti musí pripraviť?

Na počiatku bol Non-Financial Reporting Directive (NFRD)

V roku 2018 EÚ predstavila tzv. Non-Finacial Reporting Directive (NFRD), ktorý ukladal veľkým subjektom verejného záujmu (firmy s viac ako 500 zamestnancami) povinnosť zverejňovať reporty o ich dopadoch v oblasti udržateľnosti. Po uvedení NFRD do praxe došlo k ešte výraznejšiemu dopytu zo strany stakeholderov po rozšírení parametrov, ktoré od firiem požadujú. Ako sme už spomenuli, hlavnými prijímateľmi informácií o udržateľnosti danej firmy sú investori, regulátory, zákazníci a zamestnanci, spolu s mimovládnymi organizáciami a sociálnymi partnermi.

Kde sme teraz: Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Ako odpoveď na rast požiadaviek stakeholderov vznikla na pôdoryse NFRD Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), ktorá sa dotkne približne 50 000 firiem v rámci EÚ. Od týchto spoločností bude CSRD vyžadovať zverejňovanie dopadov ich aktivít na spoločnosť a životné prostredie (ESG reporting). Ide pritom o výrazné rozšírenie počtu firiem, od ktorých sa tieto informácie budú požadovať (oproti pôvodným 11 700 spadajúcim pod NFRD). Po vstupe CSRD do platnosti sa bude povinný reporting dát dotýkať spoločností, ktoré spĺňajú 2 z 3 nasledovných kritérií:

  • Čistý obrat spoločnosti dosahuje 40 miliónov € a viac
  • Majetok spoločnosti dosahuje výšku 20 miliónov € a viac
  • Spoločnosť zamestnáva 250 a viac zamestnancov

Predbežný súbor noriem, European Sustainability Reporting Standards (ESRS), by mal byť oficiálne predstavený v druhej polovici roka 2022. Spoločnosti budú musieť začať s reportingom dát od roku 2024 (s využitím dát z roku 2023). Aj keď sa môže zdať, že času na prípravu je ešte pomerne dosť, faktom ostáva, že čím skôr firmy začnú napĺňať tieto štandardy, tým jednoduchšie pre ne bude zosúladiť sa s CSRD od roku 2024.

Medzinárodné zosúladenie štandardov v reportovaní ESG

Keď sa pozrieme na proces ako sa formoval spôsob reportovania dát o udržateľnosti môžeme konštatovať, že to rozhodne nebola jednoduchá cesta k súčasnému stavu. Podľa Európskej komisie je tu hneď niekoľko problémov, ktoré sa pri reportingu dát firmami opakovane vyskytujú. Jedným z nich je nezverejňovanie dát, ktoré stakeholderi vyžadujú, prípadne dát, ktoré sú pre nich relevantné. Ostatné komplikácie zahŕňajú spoľahlivosť informácií a nemožnosť porovnať ich s dátami iných firiem. V skratke povedané zverejnené dáta nie sú také, ako stakeholderi požadujú, čo sa ešte zvýraznilo s nárastom záujmu stakeholderov o oblasť udržateľnosti.

Jedným z dôvodov prečo spoločnosti zápasia s dodaním týchto dát svojim stakeholderom sú nejasné požiadavky spolu s veľkým množstvom rámcov, ktoré firmy môžu na reportovanie svojich aktivít v oblasti udržateľnosti použiť.

Ako odpoveď na tieto problémy má EFRAG’s Project Task Force on European Sustainability Reporting Standards (PTF-ESRS) priniesť zjednotenie spôsobu reportovania udržateľných dát. Snahou EFRAG je vytvoriť European Sustainability Reporting Standards (ESRS) a zosúladiť ich s poprednými medzinárodnými štandardmi na reportovanie udržateľnosti. Zároveň EFRAG v júli 2021 oznámil podpísanie „Vyhlásenia o spolupráci medzi EFRAG PTF-ESRS a GRI“.

Áno, udržateľnosť je pomerne turbulentnou oblasťou a čaká nás veľa zmien, no k lepšiemu. Hoci sa na tejto ceste môžu kde-tu vyskytnúť hrbole, udržateľnejšia budúcnosť bude dosiahnuteľnejšou. Ak by ste sa chceli dozvedieť o firemnej udržateľnosti viac alebo rovno začať na udržateľnejšej budúcnosti vašej firmy pracovať, SmartHead je tu pre vás.

O SmartHead

SmartHead je softvérové riešenie pre firmy všetkých veľkostí, slúžiace na spravovanie, sledovanie, reportovanie a komunikáciu ich aktivít v oblasti udržateľnosti a ESG na jednom mieste. Verejne dostupné firemné Profily udržateľnosti umožňujú stakeholderom jednoduchý prístup ku všetkým informáciám o udržateľnosti danej spoločnosti. Firmy tiež môžu voliteľne ponechať svoj profil v privátnom režime a využívať ho tak iba na interné účely. SmartHead je momentálne v procese certifikácie od GRI (GRI Software & Tool Partner) a jeho riešenie už teraz využívajú medzinárodné spoločnosti ako Dell Technologies, EY, Tesco, Kaufland, McDonald’s, IBM, Henkel, BMW a ďalšie.

Vysvetlivky k ESG:

CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive je súbor nových nariadené EÚ, ktorý nahradí a bude vychádzať z NFRD. Na jeho základe bude musieť takmer 50 000 spoločností reportovať dáta o svojej udržateľnosti. Podávanie reportov o udržateľnosti sa bude musieť riadiť ESRS (pozri nižšie).

EFRAG – European Financial Reporting Advisory Group pripravuje European Sustainability Reporting Standards (ESRS), ktoré bude vyžadovať CSRD. V júli 2021 EFRAG podpísal „Vyhlásenie o spolupráci“ s GRI (pozri nižšie).

ESG – Environmental-Social-Governance, bodovací systém zostavený z údajov na meranie výkonnosti spoločnosti v oblasti udržateľnosti.

ESRS – European Sustainability Reporting Standards.

GRI – Global Reporting Initiative, je medzinárodná nezávislá normalizačná organizácia.

GRI Standards – Svetovo najpoužívanejšie štandardy pre reportovanie dát o udržateľnosti.

GSSB – Global Sustainability Standards Board, vyvinula štandardy GRI.

NFRD – Non-Financial Reporting Directive, súbor právnych noriem EÚ vzťahujúcich sa na veľké spoločnosti s viac ako 500 zamestnancami. Bol spustený v roku 2018 a vyžaduje, aby spoločnosti podávali správy o spoločenských a environmentálnych dopadoch svojich aktivít (cca 11 700 spoločností).

SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation, určené na podporu Európskej zelenej dohody (European Green Deal). Sú v platnosti od marca 2021 a ide o súbor právnych noriem EÚ, ktorých cieľom je zvýšiť transparentnosť reportovania dát o udržateľnosti medzi finančnými inštitúciami a účastníkmi trhu (platí pre banky, poisťovne, správcov aktív a investičné spoločnosti).

0 0 votes
Article Rating
  • Komentáre
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
  • Podobné články
0
Lifestyle Novinky

Slovensko straší téma zálohovania PET obalov. Ako to vlastne je?

0
Novinky Rady a tipy

Ochrana osobných údajov po novom bude náročnejšia. Podnikatelia, pozor!

0
Trendy Zábava

Najlepšie vianočné reklamy roku 2018

Navigácia

Magazíny