Podnikavosť a sebadôvera sa majú pestovať odmalička

Mnohí psychológovia, ktorí sa orientujú na oblasť výchovy detí, vám povedia, že najväčším darom podnikavého človeka je sebadôvera. Ak niekomu chýba už v ranom veku, bude sa aj v dospelosti zo strachu vyhýbať rôznym výzvam a riziku. Ak teda chcete u svojich detí vybudovať zdravé sebavedomie a schopnosť čeliť prekážkam, držte sa nasledujúcich 10 zásad.

Buďte príkladom

Možno to znie ako klišé, ale tento prístup predstavuje prvý dôležitý bod výchovy. Uvedomte si, že pre svoje dieťa predstavujete kľúčový životný model – prirodzene vás napodobňuje a chce sa vám podobať. Preto nerobte nič, čo by nemali robiť vaši potomkovia. Ak niečo sľúbite, dodržte slovo. Ak ich učíte, že nemajú klamať, sami sa neuchyľujte ku lži. Ak svoje dieťa žiadate, aby malo v izbe poriadok, starajte sa vy sami o poriadok vo svojich veciach.

Úspech treba pestovať odmalička
Deti vymýšľajú a podnikajú rôzne veci odmalička, treba v nich len budovať sebadôveru.

Oceňujte aktivitu

Už to, že sa vaše dieťa úprimne snaží, berte ako výhru. Nenadarmo sa hovorí, cesta je dôležitejšia než cieľ. Čokoľvek vaša dcéra či syn robia, ich pozornosť upriamujte na samotnú aktivitu, nielen na výsledok. Ľudia, ktorých baví samotná práca, k nej pristupujú s väčšou ľahkosťou, dokonca ju ani nevnímajú ako povinnosť, a preto podávajú lepšie výkony.

Nekritizujte, ale motivujte

Za žiadnych okolnosí nedovoľte, aby sa dieťa cítilo zahanbene, ak sa o niečo pokúsi, ale neprinesie mu to úspech. Nič tak človeka nepripraví o motiváciu a uvedomenie si vlastnej hodnoty ako kritika na adresu jeho nezdarov. Na chyby sa skôr pozerajte ako na „stavebné kamene“ poznania. Zároveň pamätajte na to, že konzistentné úsilie buduje väčšiu sebadôveru než zopár žiarivých úspechov.

Otvorte im dvere do sveta

Psychológovia tvrdia, že je priam povinnosťou rodičov neustále „vystavovať“ svojich potomkov novým skúsenostiam. Keď chcú vaše deti podniknúť niečo, čo doteraz nerobili, napríklad pomáhať pri varení alebo prespať u kamaráta, dovoľte im to. Keď sa v budúcnosti postavia pred ťažké výzvy, budú ich zdolávať lepšie než ich bojazlivejší rovesníci.

Neklaďte nereálne ciele

Potomkovia nie sú nástrojom, ako realizovať vlastné nesplnené sny. Dieťa v prvom rade napodobňuje svojich rodičov, je preto logické, že dobrovoľne nebude ašpirovať na veľké plány a ciele, ku ktorým ste sa vy sami nepriblížili. Ak od nich budete očakávať nadľudské výkony a potláčať ich vlastnú detskú prirodzenosť, oberiete ich nielen o najkrajšie roky života, ale aj o veľkú dávku sebavedomia.

Nevzdávajte sa nárokov

Máloktoré dieťa sa dobrovoľne vzdá voľného času a hrania kvôli pestovaniu svojho talentu. Deti sú, nakoniec, iba deťmi, je preto prirodzené, že sa chcú v prvom rade zabávať. Úlohou rodiča je potomka usmerňovať a zmysluplne deliť jeho čas na povinnosti a relax. Aj najmenší musia chápať, že v živote si najprv treba splniť isté záväzky, po ktorých nasleduje odmena – čiže hra.

Nekryte im chrbát

Ukazujte deťom podporu, ale nerobte žiadne výnimky ani ospravedlnenia. Rodič, ktorý sa úzkostlivo snaží vybavovať všetko namiesto svojich detí, im to zľahčuje len dočasne. Z dlhodobého hľadiska deťom takáto „starostlivosť“ škodí a vychováva z nich príliš pohodlných či neschopných ľudí. Sebadôvera, naopak, rastie spolu s odvahou čeliť problémom vlastnými silami a vyriešiť ich bez pomoci iných.

Obavy odložte bokom

Je logické, že každý rodič má v neistom svete strach o svoje dieťa. Napriek tomu nedávajte svoje obavy príliš najavo. Deti totiž podprahovo vníma ako istú formu nedôvery – či už v ich talent alebo schopnosť poradiť si v neznámej situácii.

Na otázky neodpovedajte tichom

Hoci nekonečný prúd otázok, ktorým vás denno-denne zasypú vaši najmenší, býva nesmierne únavný, nesnažte sa v nich túto zvedavosť potláčať. V budúcnosti nebudú mať strach klásť otázky učiteľom a ďalším ľuďom, s ktorými prídu do styku. Takéto deti majú dokonca predpoklad učiť sa rýchlejšie a ľahšie. Získavaním odpovedí si totiž budujú svoje poznanie a rozširujú obzory.

Život vždy nie je fér

Každý z nás sa vo svojom živote stretáva s nespravodlivosťou a vy na to musíte skôr či neskôr pripraviť aj svoje deti. Upozornite ich, že úspech zakaždým nezávisí len od ich vlastného úsilia. Na druhej strane ich naučte, že podstatné je dôverovať svojim vlastným schopnostiam aj napriek nepriazni osudu – zvýši to ich flexibilitu a odolnosť v krízových životných situáciách.

  • Komentáre
  • Podobné články
0
Financie Rady a tipy

Fyzická a právnická osoba – v čom sa líšia?

0
Lifestyle

Viete, čo je sabatikal? Títo zamestnanci ho potrebujú najviac

0
Novinky Zábava

Najlepšie vianočné reklamy 2016

Navigácia

Magazíny