Prečo je marketingový audit dôležitý aj pre malé firmy?

Marketingový audit je dôkladná revízia súčasných aktivít, stratégie, plánov a cieľov. Už na začiatku podnikania je dôležité získať prehľad o tom, aké marketingové aktivity prinášajú výsledky, a v ktorých nemá zmysel pokračovať. Úspešný audit odhalí silné a slabé stránky vašej stratégie, vďaka čomu urobíte lepšie rozhodnutia o tom, ako v budúcnosti rozmiestniť svoje zdroje.

Marketingový audit potrebuje každá spoločnosť, ktorá prehodnocuje svoju obchodnú stratégiu, rozrastá sa a rozvíja portfólio svojich produktov či služieb. Vykonávanie každodenných povinností, ktoré sú nevyhnutné pre chod začínajúcej firmy, zaberá veľké množstvo času. Podnikatelia kvôli tomu často strácajú prehľad o dlhodobých cieľoch spoločnosti. V takomto prípade môže byť ťažké spomenúť si, prečo bola navrhnutá konkrétna stratégia a ešte ťažšie vyhodnotiť, či je úspešná. Vďaka auditu dokáže každý podnikateľ urobiť krok vzad a pozrieť sa na vec s nadhľadom. 

Opravte vzniknuté chyby čo najskôr

Marketingový audit má nezanedbateľnú výhodu predovšetkým pre malé firmy, ktoré nemusia disponovať finančnými prostriedkami a pracovnou silou, ktorými by mohli plytvať. Zjednodušene povedané, nemôžu si dovoliť investíciu do neefektívneho marketingu. Preto je dôležité, aby úspech jednotlivých aktivít a celkovej stratégie vyhodnotili už v začiatkoch. Malé spoločnosti väčšinou nemajú vlastné marketingové oddelenie, takže zodpovednosť môže ležať na pleciach ľudí, ktorí nemajú potrebné skúsenosti. To vedie k menším či väčším chybám a často aj premárnenému rozpočtu. Všimnite si ich čo najskôr.

Vystavte sa novým nápadom a odlišným stratégiám

Súčasťou auditu je hĺbkový prieskum vášho podnikania a momentálnych aktivít, ale aj externých faktorov. Výskumný proces vám pomôže objaviť nové nápady, ktoré môžete vyskúšať. Robí vaša konkurencia niečo, čo vo vašej stratégií chýba? Zmenilo sa niečo na trhu, na ktorom pôsobíte? Vďaka prieskumom zistíte, aký je momentálny trhový štandard, kto je váš najsilnejší konkurent a aké aktivity majú najvyšší potenciál.

Analýza v startupe
Zistite, akým aktivitám sa venuje vaša konkurencia a upravte na základe nich svoju stratégiu.

Spoznajte marketingové prostredie vašej spoločnosti

Množstvo podnikateľov tento krok prehliada, čo je veľká škoda. Detailná analýza podnikania z marketingového hľadiska je pravdepodobne najdôležitejšou súčasťou auditu. Kľúčové sú odpovede na tieto otázky:

  • Aké zdroje využíva vaša spoločnosť na účely marketingu? 
  • Aký je podiel medzi internými a externými zdrojmi?
  • Koľko času venujú vaši zamestnanci alebo partneri marketingovým aktivitám?
  • Sú na túto prácu dostatočne školení?
  • Aké výsledky prinášajú externí špecialisti?
  • Chápe váš tím zmysel marketingových aktivít?

Odpovede vám pomôžu vykonať potrebné zmeny na pracovisku, zvážiť návratnosť investície a porovnať efektivitu práce s časom, ktorý vám zaberie.

Vykonajte novú SWOT analýzu

Kvalitný výskum môže trvať relatívne dlhú dobu a v spoločnostiach, ktoré pracujú rýchlym tempom, nemusí byť vždy dostatok času na detailnú analýzu. Vykonaním SWOT analýzy môžete prehodnotiť svoju stratégiu a zdokumentovať nové vedomosti, ktoré ste na začiatku svojho podnikania nemali. SWOT analýza sa skladá z analýzy vnútorných faktorov – silné a slabé stránky (strengths and weaknesses) a vonkajších faktorov – príležitosti a hrozby (opportunities and threats). Zamerajte sa na faktory, ktoré si všimne aj zákazník, ktoré sú preňho dôležité a ktoré ovplyvňujú jeho vzťah s vašou značkou.

Marketingový audit vám dovolí opätovne sa zamerať na základy. Pripomenie vám hlavné obchodné a marketingové ciele spoločnosti, ktorým vo výsledku lepšie prispôsobíte svoje aktivity. Návrat k základom vám pomôže získať jasný prehľad o tom, kam vaša spoločnosť smeruje.

  • Komentáre
  • Podobné články
0
Novinky Rady a tipy

Je čas ísť za svojím snom

0
Podujatia

V Bratislave sa bude konať prvý ročník konferencie o firemnej udržateľnosti SmartHead Sustainability Summit

0
Trendy Zábava

Najlepšie vianočné reklamy roku 2018

Navigácia

Magazíny