Prehľad kľúčových zmien pre podnikateľov v roku 2017

Nový rok je už v plnom prúde a spolu s ním vstupujú do platnosti rozličné novinky, ktoré ovplyvňujú fungovanie malých a stredných podnikateľov. Máte prehľad o všetkých zmenách, ktoré sa vás dotknú v novom zdaňovacom období?  

Samostatne zárobkovo činná osoba
Niektoré novinky potešia skôr živnostníkov, z iných budú viac ťažiť obchodné spoločnosti.

Nový druh obchodnej spoločnosti

Štát zaviedol novú právnu formu, ktorou je tzv. jednoduchá spoločnosť na akcie. Je doslova šitá na mieru začínajúcim podnikateľom a start-upovým spoločnostiam, ktoré nemajú núdzu o inovatívne nápady, no potrebujú získať finančné prostriedky na rozvoj svojho zámeru od tretích osôb. V tomto prípade im na založenie spoločnosti stačí minimálne základné imanie vo výške jedného eura. Jej výhodou bude aj jednoduchší vstup akcionára do firmy i jeho opätovný výstup. Vôbec po prvýkrát zákon zadefinoval aj pojem start-up.

Nižšia daň z príjmu pre obchodné spoločnosti

Pozitívna správa je, že právnické osoby (teda všetky firmy označené ako spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti) budú mať v roku 2017 daň z príjmu zníženú o jedno percento, spolu teda odvedú štátu 21 % namiesto aktuálnych 22 %.

Hoci podnikatelia by mali takto spolu ušetriť až 130 miliónov eur, firmy upozorňujú, že jednotlivé spoločnosti prostredníctvom zníženej sadzby usporia len minimálne. Faktom zostáva, že spomedzi krajín V4 platia slovenské právnické osoby na dani z príjmu stále najviac. V Poľsku a v Českej republike je to 19 %, v Maďarsku dokonca len 10 %.

Vyšší paušál výdavkov pre SZČO

Jedna z najvýraznejších zmien sa dotkla paušálnych výdavkov živnostníkov, ktorí si ich budú môcť v daňovom priznaní za rok 2017 prvýkrát uplatniť vo výške 60 %. Zreteľne sa navýšila aj maximálna ročná suma paušálnych výdavkov, a to z pôvodných 5 040 eur na 20 tisíc eur.

V praxi to znamená, že uvádzať paušálne náklady sa oplatí najmä tým živnostníkom, ktorých súhrnný ročný príjem neprekoná 33 333 eur. Navyše, ak si založíte živnosť v priebehu roka, môžete si paušálne výdavky uplatniť úplne rovnako, po  novom sa totiž nebudú počítať podľa mesiacov podnikania.

Účtovná závierka
Živnostníci si za zdaňovacie obdobie 2017 budú môcť uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 percent.

Nárast minimálnej mzdy

Minimálny mesačný zárobok zamestnancov sa zvýšil na 435 eur, čiže na 2,5 eura za každú odpracovanú hodinu. V čistom sa tento príjem rovná 374 eurám, pričom náklady zamestnávateľa na pracovníka odmeňovaného s minimálnou mzdou činia 561 eur. Minimálna mzda s najvyšším stupňom náročnosti práce je, samozrejme, vyššia – predstavuje dvojnásobok základnej sumy, a teda 870 eur mesačne.

Vyššie sociálne odvody SZČO

Ak fungujete ako živnostník (SZČO) a platíte minimálne preddavky do sociálnej aj zdravotnej poisťovne, nezabudnite, že začiatkom februára ich treba zaplatiť už v novej sume – vyššej o 5,90 eur (za prvý kalendárny mesiac 2017), teda sociálne poistenie vo výške 146,35 eur a povinné zdravotné postenie v sume preddavku 61,81 eur. Minimálne mesačné odvody tak v tomto roku budú spolu predstavovať 208,16 eur.

Vyššie odvody pre lepšie zarábajúcich

Úprava sociálnych odvodov smerom nahor sa dotkne aj vyšších príjmových skupín, teda živnostníkov, zamestnávateľov a zamestnancov, ktorých mesačná mzda bude v roku 2017 vyššia ako 4 415 eur (ročný príjem 52 980). Oproti pôvodnému 5-násobku priemernej mzdy totiž strop na výmeru maximálnej výšky sociálnych odvodov stúpne na 7-násobok priemernej mzdy, čo predstavuje 6 181 eur.

V prípade zdravotných odvodov sa strop na určenie vymeriavacieho základu ruší úplne. Pre lepšie zarábajúce fyzické a právnické osoby to značí, že preddavky a poistné sa budú vypočítavať z celej sumy zárobku (napr. mzdy, upraveného základu dane).

Daňové licencie sa už nováčikov netýkajú

Ak sa chystáte v roku 2017 založiť obchodnú spoločnosť, daňovú licenciu už platiť nebudete. Vláda túto povinnosť zaviedla v roku 2014 s cieľom eliminovať množstvo daňových neplatičov. Ide de facto o minimálnu výšku dane, ktorú ako právnická osoba musíte zaplatiť bez ohľadu na to, aký veľký máte zisk alebo ste v strate. V daňovom období 2017 však daňové licencie zaplatíme naposledy, od 1. januára 2018 sa totiž rušia úplne.

Nová daň z dividend

Rok 2017 prináša aj zmenu v oblasti dividend, keď sa rušia zdravotné odvody z podielov na zisku vo výške 14 % a namiesto toho sa zavádza nová 7-percentná daň z dividend. Platí to pre všetky dividendy vyplatené zo zisku, ktorý sa vzťahuje na účtovné obdobie od 1. januára 2017. V prípade, že podiel zo zisku vyplatí spoločnosť z nezmluvného štátu, tzv. daňového raja, platí zvýšená sadzba dane 35 %.

Elektronická komunikácia s úradmi

Pôvodne sa síce povinná aktivácia elektronických schránok, o ktorej sme písali v auguste, mala uskutočniť už v januári, pre nedostatok štatutárov firiem (právnických osôb) vybavených elektronickým občianskym preukazom, elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom sa však posúva o pol roka neskôr.

Každý podnikateľ by si mal náležitosti okolo vlastnej elektronickej schránky a jej aktivácie vybaviť najneskôr do 1. júla 2016, týmto termínom sa totiž definitívne spúšťa elektronická úradná komunikácia. Štát vyšiel podnikateľom v ústrety ešte tzv. pravidlom 10 dní, čo znamená, že doručovať úradné dokumenty do tejto schránky bude možné až po uplynutí desiateho dňa odo dňa jej aktivácie.

Podnikanie v kaviarenskom biznise
Do 1. júla si nezabudnite vybaviť všetky náležitosti ohľadom vašej elektronickej dátovej schránky.

Ľahšie vymáhanie pohľadávok

Vďaka zavedeniu elektronických platobných rozkazov bude možné nielen jednoduchšie vyžiadať úhradu dlžnej sumy od žalovaného subjektu, ale zároveň znížiť súdny poplatok na podanie návrhu elektronickými prostriedkami o polovicu. Novinkou je aj to, že žalovaný, ktorý je fyzickou osobou, si za určitých podmienok môže uplatniť nárok uhradiť pohľadávku do výšky 2 000 eur v mesačných splátkach.

Elektronickou formou sa budú podávať aj návrhy na vykonanie exekúcie, pričom odmeny exekútorov sa budú riešiť paušálne – stanoví ich vyhláška a bude pre ne platiť pravidlo, že nesmú presiahnuť výšku pohľadávky. Pohľadávky voči dlžníkom si bude môcť vymáhať sama aj Sociálna poisťovňa.

Uchádzate sa o verejné zdroje nad 100 tisíc eur?

Potom budete musieť požiadať o zápis do tzv. registra partnerov verejného sektora, ktorý môže podať iba oprávnená osoba, ako advokát, daňový poradca, audítor či banka. Registrácia bude prebiehať len na Okresnom súde Žilina, a to výlučne elektronickou formou. Zároveň sa zavádza sprísnený režim na overenie konečného užívateľa výhod v rámci tzv. verifikačného dokumentu. Oprávnená osoba, ktorá vykonáva zápis, bude spoluzodpovedná za jeho pravdivosť.

Úrok zo zadržaného nadmerného odpočtu DPH

Ak vám štát kvôli dlhotrvajúcej daňovej kontrole zadržal nadmerný odpočet DPH, máte právo na odškodnenie. Náhradu si môžete nárokovať vtedy, ak daňová kontrola trvá viac ako šesť mesiacov odo dňa, keď vám mal byť nadmerný odpočet vrátený. Výška finančnej kompenzácie sa vypočíta ako dvojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky, minimálne však musí predstavovať 1,5 % zo sumy vráteného nadmerného odpočtu, a to za každý deň obdobia, keď zadržanie peňazí trvalo. Súčasne však musí presiahnuť sumu 5 eur, inak nárok zaniká.

Zmeny v evidencii vozidiel

Ak sa chystáte zadovážiť si firemné vozidlo, budete platiť poplatok za jeho evidenciu podľa nových podmienok, a to nielen pri prvej registrácii, ale po každom prepise automobilu v evidencii vozidiel. Od februára platí nový sadzobník zápisu vozidiel, v ktorom výška poplatku bude závisieť nielen od výkonu motora, ale aj od veku, resp. zostatkovej hodnoty vášho dopravného prostriedku – poplatok sa teda môže pohybovať v rozpätí od 33 do 3 900 eur.

Zatiaľ čo v prípade silných luxusných vozidiel s výkonom nad 176 kW sa môžu poplatky výrazne zvýšiť, pri väčšine výkonnostných kategórií vozidiel (do 176 kW) bude poplatok nižší. Novinkou je aj zníženie poplatku za vozidlá s ekologickým pohonom či hybridné automobily o polovicu.

0 0 votes
Article Rating
  • Komentáre
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
  • Podobné články
0
Podujatia

Presne za 4 týždne je Startup World Cup & Summit: Praha opäť vyberie najlepších nováčikov Európy

0
Trendy Zábava

Najlepšie vianočné reklamy roku 2018

0
Lifestyle Rady a tipy

Ako na čistú myseľ a produktivitu podľa autora Bullet Journalu

Navigácia

Magazíny