Aké náležitosti so sebou prináša eKasa?

Online napojenie pokladníc na systém finančnej správy je povinné pre všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržby z predaja v registračných pokladniciach. Čo by ste o eKase mali vedieť a ako si ju môžete vybaviť?

Podnikatelia mali povinnosť požiadať o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient do 30. júna 2019. Systém eKasa sa do praxe zaviedol už od 1. júla 2019, avšak množstvo podnikateľov narazilo na problémy s dodávkou online registračných pokladníc. Prechodné obdobie trvalo pol roka a skončilo 1.1.2020. Od tohto dátumu sú povinní používať eKasu všetci podnikatelia, ktorí zaevidujú tržbu v pokladnici.

Koniec elektronickým registračným pokladniciam (ERP)

Prijatie novely zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov zaviedlo povinnosť používania systému eKasa. Podľa tohto zákona sa všetky registračné pokladnice musia napojiť na finančnú správu prostredníctvom internetu. Znamená to, že od 1. júla 2019 majú všetci podnikatelia, ktorí evidujú tržby v pokladnici, povinnosť používať:

  • online registračnú pokladnicu – nahrádza „klasickú“ elektronickú registračnú pokladnicu, pričom obsahuje softvér aj hardvér, ktorý jej umožňuje komunikovať so systémom finančnej správy cez internet, alebo
  • virtuálnu registračnú pokladnicu – na rozdiel od elektronickej registračnej pokladnice pozostáva iba z bezplatného programu finančnej správy a z akejkoľvek tlačiarne. Môže sa používať na počítači, mobile alebo tablete.
Platba v reštaurácii
Všetky registračné pokladnice musia byť napojené na finančnú správu, ktorá bude okamžite informovaná o prijatí tržby.

Ako prejsť na eKasu

Pre prejdenie na eKasu z ERP (alebo založenie prvej registračnej pokladice) podnikateľ požiada o pridelenie kódu pokladnice – tzv. eKasa klient. Žiadosti o pridelenie kódu sú dostupné v Katalógu formulárov na portáli finančnej správy v osobnej zóne daňovníka (OIZ). V tejto časti možno nájsť aj postup, ktorým sa pri podávaní žiadostí treba riadiť. 

Finančná správa tiež zverejnila návod na prejdenie na eKasu, ktorý popisuje všetky potrebné kroky.

Hrozí vám pokuta za nepoužívanie eKasy?

Finančná správa upozorňuje na pokuty, ktoré už od januára vystavuje za nepripojenie sa k systému eKasa. Najnižšia pokuta sa pohybuje na úrovni 330 eur, no za opakované porušenie hrozia násobky. Pokuty sa môžu vyšplhať až na 20 000 eur a hrozí aj odňatie živnostenského oprávnenia. Pokute sa na začiatku roku 2020 vynú iba tí podnikatelia, ktorí zatiaľ prevádzky z akéhokoľvek dôvodu neotvorili a teda neprijali žiadnu tržbu (platí to aj pre podnikateľov, ktorí majú živnostenské oprávnenie, no nevykonávajú živnostenskú činnosť). Pred otvorením prevádzky a spustením predaja sú však povinní zabezpečiť a používať výhradne systém eKasy.

Kto eKasu nepotrebuje?

eKasu majú povinnosť používať podnikatelia, ktorí prijímajú platby za tovar alebo služby v hotovosti. Existuje len málo výnimiek, patrí medzi ne napríklad predaj cenín, dennej tlače či predaj tovaru prostredníctvom predajných automatov. Používanie eKasy nie je povinné pre podnikateľov, ktorí úhrady faktúr za predaj tovaru a služieb prijímajú iba bezhotovostne. Povinnosť používať eKasu nevzniká ani pri predaji tovaru na dobierku, predaji tovaru fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím (to neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím), predaji tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie, a pod.

Napriek komplikáciám, ktoré pri prechode na eKasu zažilo množstvo podnikateľov, prináša tento systém mnohé výhody, napríklad rýchle a jednoduché ovládanie, zálohovanie aj archiváciu dát. Stihli ste si zriadiť eKasu v roku 2019?

  • Komentáre
  • Podobné články
0
Novinky Rady a tipy

Ničí prokrastinácia váš biznis?

0
Rozhovory

Maja Demjanovičová s tímom PURE JUNK menia odpad na dizajnový nábytok

0
Novinky Zábava

Najlepšie vianočné reklamy 2016

Navigácia

Magazíny